Barnehagen vår

Vi ønsker alle barn og foreldre hjertelig velkommen til det nye barnehageåret!


Lunderhaugen barnehage er et privateid aksjeselskap.
Vi har tilsammen 37 barn i alderen 0-6 år.
Storbarnsavdelingen, 3-6 år er delt opp i to grupper med til sammen 28 barn. Dette er Kongla og Kvisten. Vi har også en småbarnsavdeling med 9 barn fra 1-3 år som heter Lyngen.

Barnehagens personale består i dag av til sammen 11 ansatte.

Lunderhaugen barnehage er en friluftsbarnehage, som ligger idyllisk til på Hallstein gård i Sjetnemarka.