Ansatte

KONGLA

Christina Fonn

Stilling: Pedagogisk leder
458 60 347
fonn88@outlook.com

Jobber i 100 % stilling på Kongla.

Hanne Hofsøy

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber i 100 % stilling på Kongla.

Lisa Nordaune

Stilling: Assistent

Jobber i 100 % stilling på Kongla.

Marianne Haagensen

Stilling: Eier

Eier Jobber som assistent i 80 % stilling.

KVISTEN

Hilde Merete Sletvik

Stilling: Pedagogisk leder
990 33 117
lunderhaugen.kvisten@gmail.com

Jobber i 90 % stilling på Kvisten.

Marianne Haagensen

Stilling: Eier

Eier Jobber som assistent i 80 % stilling.

Mette Fredriksen

Stilling: Assistent

Jobber i 100 % stilling på Kvisten.

LYNGEN

Marianne Schevig

Stilling: Pedagogisk leder

Jobber i 90 % stilling på Lyngen.

Anne Lise Skage

Stilling: Pedagogisk leder
458 60 344
anne.skage@outlook.com

Jobber i 100 % stilling på Lyngen.

Anniken Wiggen Svarstad

Stilling: Pedagogisk leder

I 20 % stilling som pedagogisk leder på Lyngen.

Tine Helen Hauge

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jobber i 80 % stilling på Lyngen.

Marianne Haagensen

Stilling: Eier

Eier Jobber som assistent i 80 % stilling.

Andre ansatte

Sylvi Anderssen

Stilling: Styrer
413 09 296
post@lunderhaugenbhg.no

I 100 % stilling.