Nyhetsarkiv

 • Informasjon om foreslått endring i foreldres rett til å velge barnehage

  Den 16. juni la det regjeringsoppnevnte Storberget-utvalget frem sin rapport med forslag til fremtidig finansiering og regulering av private barnehager.

  Mulige endringer er ikke politisk behandlet ennå. Men på grunn av de alvorlige konsekvensene forslagene kan få for barn, ansatte og eiere i private barnehager, mener vi det er naturlig å informere dere foresatte om noen av endringene som flertallet i utvalget har foreslått.

 • I Møte med naturen

  I tråd med rammeplanen skal barna bli kjent med naturens mangfold og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.
  Gjennom grønt flagg prosjektet vårt har storbarn vært ute for å finne noe spiselig i naturen og der fant de en superplante, brenneslen.

 • Heier du på Lunderhaugen barnehage og mangfoldet i Barnehage-Norge?

  Barnehager er viktig for barn, foreldre og for samfunnet. Mange vet likevel lite om barnehagesektoren. Enda færre har kunnskap om private barnehagers store bidrag til det gode mangfoldet av tilbud.

 • Stopp-forskjellsbehandling-av-barn

  Nå kan dere lese artikkelen på NRKs nettsider der blant annet Marianne Holden, eier av barnehagen vår stiller i intervju for å belyse saken om forskjellsbehandling av barn.