Årsplanen

Barnehageloven og FN konvensjonen for barns rettigheter fastsetter overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver, der forskrift om rammeplan for barnehagen utdyper disse bestemmelsene. Dette handler om BARNET, grunnlaget for barnets verdi og hvilke formål og innhold barnehagen skal arbeide ut fra. Barnehagen lager derfor en årsplan som skal informere om hvordan vi praktiserer dette samfunnsmandatet i vår barnehage.

Årsplanen og årshjulet blir lagt ut her om kort tid.