Foreldrerådet

Foreldrene påvirker beslutninger og barnehagens utvikling først og fremst gjennom foreldreråd. Foreldremøtene er en arena for et slikt samarbeid. Foreldreråd kan også påvirke gjennom samarbeidsutvalget. SU har mandat til å jobbe med saker for foreldrene og fungerer som et ekstra styre i barnehagen. FAU har ansvaret for det sosiale mangfold gjennom felles arrangementer i barnehagen. Hvor mange og hvilke arrangementene dette skal være avgjøres av FAU. Medlemmer velges hvert andre år på første foreldremøte på høsten.

2019/2021

Representanter


Leder:

Kamilla Holte Lomøy Telefon: 476 60 046
e-post: kamilla.lomoey@gmail.com
 
Sekretær:

Karoline Båtnes Solevåg Telefon: 922 95 898
e-post: karoline.solevaag@gmail.com
 
Kasserer:

Kine Kvarme Tørring Telefon: 951 54 368
e-post: kine_kvarme@hotmail.com

Vara:

Pia Talmo Telefon:958 31 758
e-post: pia.asli@gmail.com
 

Vara:

Fride Skjefte Telefon:404 82 140
e-post: fride_86@hotmail.com
 
 

SAMARBEIDSUTVALGET:

• Kamilla Holte Lomøy
• Pia Talmo
• Christina Fonn
• Marianne Schevig